Skip to main content

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) Destekleri ve CycloJet Üniteler

Ülkemizin 2023 yılına kadar “birim milli gelir başına tükettiğimiz enerjiyi (enerji yoğunluğu’nun uluslar arası tanımı)”  % 15 oranında azaltma hedefi bulunmaktadır.

Bu kapsamda, Verimlilik Artırıcı Projeleri (VAP), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

1.000.000 TL bütçeye kadar olan projelerin %30 bölümüne bu kapsamda hibe desteği verilmektedir.

Her yıl 5 proje ile katılım sağlanabilmektedir.

 ( http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Enerji-Verimliligi-Destekleri )

Tozsuzlaştırma sistemleri,

Pek çok işletmede toz toplama sistemlerinin tükettiği enerji, fabrika toplam enerjisinden %20 mertebesine kadar pay almaktadır.

Toz toplama sistemlerinin enerji tüketimi 2 unsurla olur,

  • Fan elektrik enerjisi,
  • Basınçlı hava tüketimi nedeniyle kompresör üzerinden harcanan elektrik tüketimi.

Bunun dışında, filtre torbalarının kalitesi ve düzgün temizlenip temizlenememesi, oluşan akışkan direncini artırıp azaltabildiği için, bu faktörler de tüketilen elektrik enerjisine etki eder.

Asel Teknik&Endüstriyel patenti ile üretilen CycloJet Üniteler, şu yönleri ile enerji tüketimini düşürür

  • Dışı ayırıcı siklon içi torbalı filtre şeklinde bulunan, benzersiz çift cidarlı bir konstrüksiyon yapısı vardır. Bu yapı, akışkan simülasyonları ile her minerale özel olarak tasarımı yapılmak suretiyle terzi usulü oluşturulmaktadır. Bu sayede, ortalama tozun %40 bölümü torbalara hiç ulaşmadan siklon cidarında tutulmaktadır. Böylece torbalar çok daha az kirlenmekte, hava geçirgenlik dirençleri düşük olmakta ve daha az elektrik tüketimi sağlamaktadır,
  • Patentli “CycloJet Smart” Akıllı Kontrol Sistemi, işletmeden çekilen debiyi sürekli kontrol etmekte ve bu debiyi sabit tutacak şekilde fan devrini düzeltmektedir. Bu sayede en az %35 enerji tasarrufu sağlanmaktadır,
  • CycloJet Smart yazılımı, işletmeden çekilen debinin durumuna göre basınçlı hava tüketimini dengelemektedir. Bu sayede sadece gerektiği kadar basınçlı hava tüketilmekte ve çok önemli bir tasarruf sağlanmaktadır,

Bu sayede, Kütahya’da bulunan örnek bir 90.000 Nm3/h kapasite tozsuzlaştırma sistemi, 1.354.000 kw/yıl yerine, 866.000 kW/yıl enerji tüketmiştir.

Verimliliği düşmüş olan toz toplama ünitelerini, CycloJet üniteler ile yenileyebilir ve “Verimlilik Arttırıcı Proje” kapsamında değerlendirilebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir