Skip to main content

Fanlar

Tozsuzlaştırma Sistemlerinde

Sürdürülebilir Performans ve Ekonominin İlk Adımı

Fanlar…

Bir toz toplama / havalandırma sistemi tasarımının, en önemli konularından biri fanlar…

Hatalı hesaplandığında/seçildiğinde, sistemin ömrü boyunca performans sağlayamamasına ya da verimsiz çalışmasına en büyük etkenlerdendir.

Zira ihtiyaçtan az debide çalışan bir fan, zaten tozların toplanamayacağı anlamına gelir.

Gereğinden fazla debide çalışan bir fan ise, en kıymetliniz olan ürünün çöpe gitmesinden, toz toplama kanallarının delinmesine kadar pek çok olumsuzluğa neden olabilir.

Yanda grafiği görülen fan;

2.000 m3/h debi kapasitesinde mi?

1.000 m3/h debi kapasitesinde mi?

500 m3/h debi kapasitesinde mi?

Hepsi doğru ya da hepsi yanlış…

Debi, bir fan için tek başına anlamsız bir terim.

Anlamlı olabilmesi için, yanına en az hangi basınçta? Sorusu gelmesi gerekiyor.

Şayet bir sistem için kayıpları hesapladınız ve bu direnci yendikten sonra alınacak bir debi hesapladıysanız, ancak kayıplar ya da vantilatör tasarımı doğru değilse, hiçbir şey doğru gitmeyecek demektir. Kısaca grafiğin hatalı olarak sağında ya da solunda kalacaksınız. Böylece ya eksik debi ile tozu toplayamayacaksınız, ya da fazla debiyle ürün kaybına neden olacaksınız.

Dolayısıyla, mühendisliği iyi yapılmamış bir fan seçimi ile, yüksek performansta ve yüksek enerji verimliliğinde bir toz toplama sistemi kurmak mümkün olamamaktadır.

Bundan şüpheniz mi var?

Lütfen bacadan attığınız filtrelenmiş hava debisi ile fan etiket değerini karşılaştırın,

Ya da topladığınız toz analizinde ürününüz de var mı kontrol ediniz.

Pek çok kişi, fan etiket değerinin yarısını bile alamadığını ve filtre tozunun en az %20’sinde ürün bulduğunu bildirmektedir…

Sürdürülebilir performans ve verimlilik ile ilgili diğer parametrelere sonraki sayılarda devam edilecektir…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir