مشخصات عمومی

سری LamJet سازگار با محیط زیست ،

این یک سری اقتصادی برای فرآیندهای گرد و غبار کم و متوسط است.